Desatero inovativního vůdce

- Mějte vizi změny. Nemůžete očekávat, že váš tým bude inovativní, když nezná směr, kterým se má ubírat. Inovace potřebuje záměr. Dobrý vůdce dokáže formulovat svou vizi, cíle a související výzvy. Umí vysvětlit svým lidem, jaká je jejich role a inspiruje je, aby hledali inovativní cesty k úspěchu.

- Postavte se strachu ze změn. Inovativní vůdce neustále prosazuje změny. Má své ambice a neusíná na vavřínech. Ví, že změny jsou riskantní, ale větší riziko je pro něj ustrnout na místě.

- Přemýšlejte jako investor rizikového kapitálu. Zvažujte velké množství návrhů. Uvědomte si, že řada z nich může selhat a počítejte s tím.

- Mějte dynamické schéma návrhů. Dobrá schémata návrhů jsou jednouchá, dobře zásobená zdroji, reagující na potřeby a otevřená všem. Není třeba nabízet velké odměny. Uznání a odezva je obecně důležitější. Důležité je také zapojení vyššího managementu.

- Porušte pravidla. Byznys není jako sport s jasně definovanými pravidly a rozhodčími. Blíží se spíše umění. Nabízí spoustu příležitostí, jak přijít s novými způsoby poskytování žádaných produktů a služeb zákazníkům.

- Dejte každému dvě práce. Vyměřte svým lidem dva klíčové cíle. Požádejte je, aby dělali svou práci co nejefektivněji a zároveň hledali nové cesty, jak ji vykonávat. Podporujte je v hledání odpovědi na otázku, co je podstatou jejich role a jaké skutečné hodnoty mohou předat interním i externím klientům.

- Spolupracujte. Řada ředitelů si uvědomuje, že spolupráce je klíčovým předpokladem úspěchu. Ví, že nedosáhne všeho jen s využitím interních zdrojů, a tak hledá externí partnery. Dobrým příkladem je například spolupráce společností Mercedes a Swatch na výrobě vozu Smart. Každá strana přinesla do týmu jiné dovednosti a zkušenosti.

- Vítejte selhání. Inovativní vůdce podporuje kulturu experimentování. Učí lidi, že každé selhání je krokem vpřed na cestě k úspěchu. Je třeba, abyste dali svým lidem svobodu v inovování, experimentování a dosahování úspěchu. Znamená to i svobodu v selhávání.

- Budujte prototypy. Inovativní americká finanční společnost People’s Bank má zajímavé motto: „Nediskutuj o tom, vyzkoušej to“. Zkoušejte nové nápady nejprve za nízké náklady a na určité části trhu, abyste viděli reakce zákazníků. V reálném světě se naučíte mnohem více než v testovacích skupinách.

- Buďte zanícení. Soustřeďte se na změny, které chcete provést nebo jim čelíte a buďte nadšení, že je můžete překonat. Vaše energie a úsilí se přenese do směrování a inspirování druhých. Budujte si nadšené zastánce vlastním zanícením.

-kk-
Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher