Desatero božích přikázání pro podnikání s manželkou

Pokud se manželé rozhodnou společně podnikat, měli by využít týmovou spolupráci a dosahování kompromisů, kterému se v dosavadním životě naučili. Ve společném obchodě by měli chápat a oceňovat vzájemné rozdíly ve svých osobnostech a v případě nutnosti si ustoupit. Měli by se také řídit nějakou celkovou filozofií, kterou článek představuje pomocí desatera božích přikázání. Jednoduše řečeno je třeba dosáhnout harmonie mezi tím, co by manželé jako obchodní partneři měli a neměli dělat.

- **Nebudeš mít jiné bohy mimo mne**. Formulujte písemně svou základní obchodní misi. Umístěte ji pak na viditelné místo, k němuž se budete obracet zejména v těžkých časech.
- **Nevezmeš jména Božího nadarmo**. Pokud se manželé dokáží soustředit, komunikovat a plnit své cíle, ujdou velký kus po cestě vzájemného respektu a důvěry.
- **Pomni, abys den sváteční světil**. Najděte si volný čas mimo obchodní aktivity pro relaxaci, zábavu a osobní potřeby.
- **Cti otce svého i matku svou**. Uznávejte rodinu a vyjadřujte si navzájem podporu.
- **Nezabiješ**. Držte jazyk za zuby alespoň do chvíle, než se uklidníte.
- **Nezesmilníš**. To nejlepší pro váš obchod hledejte v partnerovi.
- **Nepokradeš**. Nepřehlížejte talent svého partnera.
- **Nepromluvíš křivého svědectví**. Uvědomte si, jak váš partner uvažuje. Nezamlčujte ani neposkytujte kusé informace.
- **Nepožádáš manželky bližního svého**. Požádejte vlastní manželku, poznávejte její styl práce.
- **Nepožádáš statku bližního svého**. Projevujte respekt a loajalitu svému partnerovi.

-kk-

**Datum vydání:** VI/2004
Zdroj: EntreWorld - server pro podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje EntreWorld