Decentralizace moci jako noční můra?

Dva autoři nových knih o managementu a leadershipu jsou přesvědčeni, že decentralizovaná podniková moc je dobrá věc. Ovšem jen pokud bude souhlasit nejvyšší vedení. Thomas W. Malone říká, že idea decentralizace jako strategie managementu, kde by korporační hierarchie odumírala a nově zplnomocněná pracovní síla by činila zásadní obchodní rozhodnutí, stále nevychází z módy. Argumentuje tím, že informační technologie distribuující podnikovou moc od vedoucích pracovníků je nezbytná a žádoucí. Je velmi levné a snadné sbírat a šířit informace mezi velké množství lidí. A podle něj jsou zaměstnanci šťastnější, když existuje jistá kontrola nad tím, co dělají. Manažeři v decentralizovaném prostředí jsou spíše facilitátory než vynutitely pravidel.

Také podle Jeffreyho S. Nielsena není management, kde několik top manažerů rozhoduje o všem, cestou k naplňování života pracovníků radostí, inovací a smyslem. K opravdu uspokojujícím pracovním prožitkům je zapotřebí, aby organizace byly založené na rovnocennosti, aby rozhodování bylo kolektivní prací zaměstnanců, kteří blíže pracují se zákazníky. Překážkou bývají sami top manažeři, kterým jejich funkce dodává prestiž, moc a peníze, a proto nechtějí vyměnit označení „šéf“ za „konzultující“.
-ba-
Zdroj: CIO.com - Internetové stránky časopisu CIO pro vedoucí pracovníky v oboru informačních technologií
Zobrazit přehled článků ze zdroje CIO.com