Dáme hlavy dohromady...

Dáme hlavy dohromady...

Prioritou organizací 21. století by mělo být zachování znalostí a optimalizace vnitropodnikové komunikace, optimální využití zákaznických databází a průmyslové srovnávání (benchmarking). Také nesmí podceňovat význam sociálních sítí v rámci podniku. Na tom se shodli účastníci výročního summitu s tématem správy znalostí, který se konal v San Franciscu.

Znalosti v rámci podniku mají různou povahu – může se jednat o základní údaje, ale také o sofistikované znalosti, které se využívají například při vývoji nových výrobků. Firmy se při správě znalostí často potýkají se čtyřmi problémy:
* Problém hodnoty znalostí – firma má k dispozici znalosti, které ale nejsou relevantní.
* Problém praktického využívání znalostí.
* Problém toku znalostí ve firmě a
* Problém nedostatečné kreativity.

Do popředí se dostává i otázka zapojení zákazníků do procesů ve společnosti. Zákazníci se chtějí podílet na obchodní činnosti a výrobě, například prostřednictvím dotazníků a hodnocení. Například díky výsledkům internetových anket je možné zjistit, o co mají zákazníci zájem a využít těchto znalostí při vývoji nových produktů. Chce-li se firma něco dozvědět o tom, jak si vede ve správě znalostí, může se (společně s mnoha dalšími zájemci) zúčastnit benchmarkingového projektu.
Zdroj: Destination KM - strategické informace o správě znalostí pro transformace podniků
Zobrazit přehled článků ze zdroje Destination KM