CzechInvest spustil on-line databázi opuštěných průmyslových areálů

Agentura CzechInvest se snaží přilákat nové investice do opuštěných průmyslových areálů, tzv. brownfieldů. Na začátku roku proto spustila Národní databázi brownfieldů na adrese www.brownfieldy.cz. Jde o první komplexní specializovanou databázi starých průmyslových areálů volně dostupnou na Internetu. Obsahuje podrobné údaje včetně fotodokumentace o vybraných lokalitách. Postupně se bude rozšiřovat a aktualizovat.

Opuštěné průmyslové areály mají stále velkou hodnotu, zejména díky tomu, že mají vybudovanou kompletní infrastrukturu, často leží ve velmi zajímavých lokalitách a na jejich obnovu lze získat další finance z evropských fondů. „Smyslem podpory brownfieldů je zvýšit přitažlivost a hodnotu těchto lokalit na úroveň, kdy mohou přímo soutěžit s výstavbou na zelené louce,“ vysvětluje náměstek generální ředitelky agentury CzechInvest Michal Koryčánek .

Databáze vychází z údajů získaných v rámci Vyhledávací studie brownfieldů, kterou před dvěma roky provedla agentura CzechInvest společně se všemi kraji (mimo Prahy) a identifikovala celkem 2 355 lokalit s celkovou rozlohou 10 326 hektarů. Investoři mohou v databázi vyhledávat brownfieldy podle jednotlivých krajů, požadované velikosti, typu nemovitosti nebo předchozího využití lokality.

-kk-
Zdroj: Business Info - Integrovaný systém informací pro podnikání a export
Zobrazit přehled článků ze zdroje Business Info