Čtyři kroky, jak správně prospustit zaměstance

Pokud manažer někomu oznamuje špatnou zprávu, například o jeho nadbytečnosti ve firmě, může nastat situace plná pocitů viny a rozpaků a hrozí riziko, že tyto emoce projdou napříč celým týmem.

Zaměstnanec, kterého se tato situace týká, může cítit hněv a zklamání, do další práce a úkolů se sebou ponese obavy. Existuje však několik věcí, které může manažer udělat pro minimalizaci záporného dopadu na své zaměstnance. 

 

1) Nikdy neoznamujte nadbytečnost před kolektivem, ale vždy tváří v tvář.

2) Kromě kritiky by měl mít manažer připraveného i něco pozitivního.

3) Je třeba upozornit zaměstnance, že nejde o nic osobního.

4) Manažer by se měl tvářit pozitivně a zapojit humor, pokud je to vhodné.

 

-pk-

Zdroj: Suite 101 - databáze odborných článků nejen pro manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje Suite 101