Čtyři funkce managementu

Manažeři vykonávají stejné druhy úkolů ve všech organizacích. Ať už řídí kadeřnictví nebo továrnu, jejich práce se skládá z plánování, organizováním vůdcovství a kontrolování. Každá z těchto složek je důležitá a nemůže dobře fungovat bez ostatních tří.

- Plánování. Manažer musí určit organizační cíle a způsoby, jak je splnit. Většina těchto informací vyplývá z programového prohlášení firmy. Dvě základní složky plánování zahrnují stanovení dílčích kroků pro jednotlivé cíle a plnění vytýčeného plánu.

- Organizování. Manažeři odpovídají za organizaci firmy, což zahrnuje organizování lidí a dalších zdrojů. Vědět například to, kolik lidí je potřeba na jednotlivé pracovní směny, je pro firmu zásadní. Pokud jim však budou chybět zdroje potřebné pro výkon jejich práce, není to dobrá organizace. Pracoviště, jemuž chybí organizace, vnímá svého manažera jako nepřipraveného. Ztratí pak respekt svých zaměstnanců.

- Vůdcovství. Vůdce je ten, kdo motivuje své lidi a vede je tak, aby mohli plnit firemní cíle. V ideálním případě je manažer a vůdce jedna osoba. Je k tomu třeba zjistit, co motivuje zaměstnance a inspirovat je k dosahování cílů.

- Kontrolování. Kontrolní funkce zahrnuje sledování výkonnosti firmy a ujištění, že dochází k plnění jednotlivých úkolů. Efektivní manažer sdílí výsledky kontrol se svými zaměstnanci. Pomáhá to budovat důvěru a pocit zapojení zaměstnanců.

-kk-

Zdroj: Suite 101 - databáze odborných článků nejen pro manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje Suite 101