Čtrnáct základních chyb vrcholového managementu

Vrchní vedení podniků nejsou neomylná. I vrcholoví manažeři se mohou dopouštět chyb. V takovém případě je však nutné mít zájem dozvídat se o vlastních chybách a napříště se jim vyvarovat. Robert Dunham, vrcholový manažer a bývalý viceprezident společnosti **Motorola Computer Systems** se proto rozhodl základní manažerské chyby formulovat. Výsledkem jeho dvacetileté zkušenosti v manažerské oblasti je seznam čtrnácti nejčastějších – na průmyslovém odvětví nezávislých – chyb vyššího managementu:

1. Nedostatečný prostor pro naslouchání podřízeným.
2. Neúměrné zatěžování pracovníků.
3. Zaslepení čísly a nevěnování dostatečné pozornosti inovativním nabídkám, zákaznickému servisu a pracovní morálce podřízených.
4. nepřesné definování pracovních úkolů.
5. Vnímání zákazníka až na posledním místě.
6. Nedůvěra k ohodnocování výkonnosti pracovníků.
7. Neprohlubování týmové spolupráce.
8. Nedostatek nápadů a základních manažerských předpokladů (schopnosti vytváření týmů, motivace, spokojenosti zákazníků, etické zásady, vnímavost apod.)
9. Holé rozdávání příkazů.
10.neschopnost vytvoření podnikové atmosféry důvěry a boje proti nedůvěře.
11. Nejasná manažerský plán.
12. Zdůvodňování rozhodnutí větou: „Protože jsem to řekl.“
13. Nezájem neustále se učit a vzdělávat.
14. Cynismus v souvislosti s manažerskými postupy.
Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher