Corporate Governance: kam směřujeme?

Corporate Governance: kam směřujeme?

Odborník na kapitálové trhy Christian Strenger se Manager Magazinu svěřuje se svými názory na kvalitu podnikového řízení a správy, která se označuje moderním termínem „Corporate Governance“, platy vedoucích pracovníků a další ožehavé otázky. V Německu byl totiž vydán kodex doporučených nejlepších postupů, kterými by se vedoucí pracovníci měli ve svých funkcích řídit.

Protože není možné po manažerech požadovat, aby se zmíněným kodexem řídili beze zbytku, byly v něm provedeny některé korekce. Pokud by se totiž firmy přecenily a snažily se kodex splnit kompletně, mohlo by to být na úkor kvality řízení. To platí zejména pro kontrolu činnosti dozorčí rady společnosti a případné personální změny na vedoucích postech.
Zdroj: Manager Magazin - Německý portál pro manažery. Informace z politiky, ekonomiky, podnikání a e-businessu.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Manager Magazin