Co znamená poctivost na pracovišti

Když se hovoří o nedostatku poctivosti ve firmách, většina lidí si v první řadě představí americké účetní skandály typu Enron nebo WorldCom. Poctivost se však dotýká každodenního chodu všech pracovišť. Nejde při tom jenom o to, zda někdo lže, nebo říká pravdu. Skutečný problém spočívá v nedostatku otevřené a poctivé komunikace mezi zaměstnanci na všech organizačních úrovních. Na tento problém upozorňuje mimo jiné populární americký konzultant Steven Gaffney, autor knihy Honesty Works! (Poctivost funguje) a organizátor seminářů s výstižným názvem Ryba nesmrdí, voda je špinavá.

Špatná komunikace stojí firmy velké částky peněz, ať už se projeví v podobě špatných rozhodnutí, interních konfliktů, ztráty produktivity, vyšší fluktuace zaměstnanců nebo ztraceného času, který bylo třeba věnovat řešení interních problémů na úkor rozvoje byznysu. Gaffney upozorňuje například na nebezpečnost zadržování informací. Výrazně nepoctivá, a tudíž i škodlivá komunikace vzniká například tehdy, kdy zaměstnanci hovoří jen o dobrých věcech a v případě, kdy nesouhlasí, zůstávají potichu. Poctivá komunikace by měla být výchozím bodem úspěchu každé firmy.

-kk-

Zdroj: Newswise - americký informační portál pro novináře z oblasti lidských zdrojů, obchodu a vědy
Zobrazit přehled článků ze zdroje Newswise