Co znamená efektivní vůdcovství

Dobré vůdcovství se těžko definuje a těžko měří. Otázkou tedy zůstává, jak někdo může považovat své vůdcovské schopnosti za efektivní. Vůdcovství je zjednodušeně řečeno schopnost přimět ostatní k činům. Za nejlepší vůdce proto považujeme osobnosti, které dokáží inspirovat v ostatních jejich nejlepší úsilí. Je záležitostí individuálních dovedností i organizační kultury.

Mezi základní projevy špatného vůdcovství patří neschopnost motivovat a uchovat si zaměstnance, nízká produktivita, vysoký stres, nedostatečná kreativita, neefektivní týmová spolupráce nebo klesající příjmy. Vedoucí pracovníci by si proto měli uvědomit, že dobrými vůdci mohou být jen tehdy, pokud dokáží ovlivňovat své okolí, podporovat týmovou spolupráci, řídit změny, řešit konflikty, pomáhat ostatním k osobnímu rozvoji, správně komunikovat a formulovat svou vlastní vizi. Zároveň by si měli uvědomit, že podmínkou úspěchu je i silná organizační kultura, která by měla zahrnovat:

- rozvoj jasného a konkurenceschopného záměru,

- identifikaci firemní mise směrem ke splnění daného záměru,

- shodu na sadě hodnot potřebných k realizaci mise,

- přijetí modelu vůdce služebníka.

-kk-

Zdroj: darwinmag.com - Magazín věnovaný informačním technologiím a managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje darwinmag.com