Co všechno se mohou manažeři naučit od vojenských velitelů

Co všechno se mohou manažeři naučit od vojenských velitelů

Několik událostí nedávné historie ukázalo, že vojenští velitelé pracují často podobným způsobem jako vedoucí pracovníci společností.

V dobách míru to znamená hledání úspor, změny pracovních metod a rozvíjení nových, efektivnějších strategiích pro budoucnost. V období krize však pozbývá na významu vnitřní stav skupiny a rozhodující silou se stává dění „venku“.

Armáda v období míru se do určité míry podobá firmě v období recese (snižování stavů a rozpočtu atd.), analogii lze najít také mezi armádou v období krize a podnikem v období konjunktury (rychlé rozhodování a přesné provádění povelů).

Pokud jde o přípravu na kritické situace, vede jednoznačně armáda. I pouhá příprava se totiž odehrává za vysoce vypjatých okolností. Tento způsob práce však nelze beze zbytku přenést na úroveň pracovních skupin: zatímco vojenský výcvik má probíhat za stejných podmínek jako předpokládaná krize, očekává se od manažera, že bude schopen označit rozdíly mezi krizí a každodenní realitou.

**Datum vydání: X/2001**
Zdroj: Linezine.com - elektronický čtvrtletník zaměřený na aspekty vzdělávání v podmínkách nové ekonomiky
Zobrazit přehled článků ze zdroje Linezine.com