Co spojuje nejobdivovanější firmy světa?

Ilustrační snímek

I přes ekonomické změny, technologický pokrok a sílící globalizaci zůstávají faktory určující podstatu obchodního úspěchu firem stále stejné. Potvrdil to alespoň nejnovější žebříček „Nejvíce obdivované společnosti světa“ (World's Most Admired Companies), který již patnáctým rokem připravuje poradenská společnost Hay Group pro prestižní americký ekonomický časopis Fortune. Bližší informace o metodologii sestavování žebříčku naleznete na stránkách Hay Group zde. Vítěze letošního žebříčku a více informací o nich pak na stránkách časopisu Fotrune zde.

Analýza 15 let výzkumu nejobdivovanějších společností světa dle Hay Group ukázala, že těmto společnostem zajišťují výhodu před ostatními čtyři faktory:

1. Dosahování úspěchu skrze lidi

Nejobdivovanější společnosti světa mají strategie pro řízení lidského kapitálu schválené nejvyšším vedením a soustředí se na vytváření příležitostí pro osobní a kariérní růst svých lidí. Aktivně pracují s angažovaností a pomáhají svým lidem odstraňovat překážky v produktivitě.

2. Soustředění na leadership a talent

Nejobdivovanější společnosti světa tvrdě pracují na tom, aby dostaly správné talenty na správná místa. Disponují pečlivými postupy výběru a hodnocení uchazečů o zaměstnání, kladou velký důraz na rozvoj a růst svých zaměstnanců a úzce propojují platy s výkonností. Navíc dosahují větší návratnosti investic do programů odměňování díky uplatňování koncepce celkové nabídky zaměstnavatele (total rewards).

3. Plánování a realizace strategií

Nejobdivovanější společnosti světa nejen strategicky plánují, ale dokáží své strategie také realizovat. Vytvářejí jasné cíle, propojují je s dlouhodobými cíli organizace a realizují je v praxi. Jsou si vědomy vlivu kultury na zaměstnance i celkové obchodní výsledky, a proto vytvářejí silné pozitivní firemní kultury, které budou jejich strategie podporovat.

4. Budování struktur a procesů pro dlouhodobě udržitelnou výkonnost

Nejobdivovanější společnosti světa mají vybudované struktury pro dosažení dlouhodobého obchodního úspěchu. Velký důraz kladou na inovace. Posilují svůj globální dosah, ale zároveň dávají svým lokálním byznysům pružnost přizpůsobovat se potřebám lokálních trhů.

Celá zpráva s výsledky 15leté analýzy je k dispozici ke stažení na stránkách Hay Group zde.

-kk-

Zdroj: WorldatWork - portál globální asociace manažerů lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje WorldatWork