Co obnáší vůdcovská role

Co dělá efektivního vůdce? I když se stále diskutuje o tom, zda se vůdcové rodí, nebo formují během života, řadu vůdcovských dovedností lze získat a zdokonalovat časem. Úkolem vůdce je ujistit se, že jeho tým dosahuje vytýčených úkolů. Efektivní vůdce však se však ujistí i o tom, že plní i důvtipnější požadavky:

- Silné soustředění na aktuální cíle. Silná orientace na cíle je jednou z klíčových dovedností, které se očekávají od efektivních vůdců.

- Integrita. Členové týmu by měli být motivováni vůdcem s jasnými, pevnými hodnotami a principy vzhledem ke své práci i lidem.

- Dobré zapojení mezi ostatní. Dobrý vůdce si udělá čas na působení na své lidi. Poskytuje zpětnou vazbu, aktivně naslouchá a mentoruje, přičemž zajišťuje jejich pozitivní postoje.

- Širší pohled. Efektivní vůdcové vidí za momentální problémy a situace, dokáží si věci skládat do širší perspektivy a kontextu. To souvisí s větší kapacitou přicházet s více možnými řešeními.

- Vynalézavost. Vůdcové by měli být schopni přicházet s novými řešeními problémů. Důležité je také vytvářet energii a inspiraci pro podporu nových myšlenek.

- Organizační vliv. Vůdcové musejí šířit svůj vliv a řídit také směrem nahoru.

- Efektivní komunikace. Dobrý vůdce umí rozhodnout, jak, s kým a kdy diskutovat.

-kk-

Zdroj: Startups - Britský server pro začínající podnikatele.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Startups