Co obnáší efektivní řízení změn

Změny jsou v dnešní době běžnou součástí chodu firem. Pokud je nedokážeme správně řídit, snížíme tím důvěryhodnost firmy i morálku zaměstnanců. Článek proto přináší několik rad, jak řídit změny a upozorňuje na některá úskalí, kterým je třeba se vyhnout.

Čtyři cesty k úspěšnému řízení změn

- Ujistěte se, že jste identifikovali všechny osoby, kterých se změny týkají (ve firmě i mimo firmu) a vaše strategie a plány související se změnami se budou zabývat i jimi.

- Pokud to bude možné, zahrňte zástupce každé ovlivněné skupiny do procesu plánování a implementování změn.

- Říkejte pravdu.

- Postupujte správně, i když to bude nepříjemné nebo složité.

Devět úskalí řízení zněm, kterým je třeba se vyhnout

- Nepodceňujte rychlost, sílu a vliv firemní „šuškandy“.

- Nepodceňujte dobu a úsilí, jichž bude potřeba k dobrému zvládnutí změny.

- Vyvarujte se špatné komunikace, ať už by byla příliš omezená, příliš včasná nebo pozdní. Neměli byste také o změnách komunikovat nepřesně, nepravdivě ani necitlivě.

- Vyvarujte se neadekvátních plánů změn, které nepokryjí všechny potřebné prvky.

- Vyvarujte se dobrých plánů, které budou jen částečně nebo špatně implementovány.

- Nezbavujte se předem odpovědnosti řídit proces změny, dokud se nevyřeší každá jednotlivá skupina.

- Vyvarujte se toho, abyste nezahrnovali správné lidi do procesu změn, než jej naplánujete nebo spustíte.

- Nezapomínejte zachovávat diskrétnost, abyste se vyhnuli předčasným únikům neúplných informací.

- Po skončení procesu implementace změny nezapomínejte kontrolovat, zda nechybí něco dodělat a shrňte, co jste se při tom naučili.

-kk-

Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher