Co nedělat v krizi

Ve firmách mohou nastat nejrůznější krizové situace. Mark Chussil, výkonný ředitel americké společnosti Advanced Competitive Strategies, pracuje na vývoji simulačních programů, které pomáhají krizím přecházet. I když je každá krize jedinečná, existují podle něho tři základní chyby, kterých se firemní vůdci v krizových situacích dopouštějí.

- Přílišná důvěra. Vždy je lepší začít krizi řešit, i když si myslíte, že k ohrožení nemůže dojít, než automaticky předpokládat falešný poplach. Váš krizový plán by měl být strukturován s jednoduchými počátečními kroky, které lze snadno zrušit, pokud o falešný poplach skutečně půjde. Zároveň by však měl zajistit i další kroky k rychlému postupu, pokud se hrozba ukáže jako oprávněná.

- Čekání na ostatní. V průběhu krize mají firemní vůdci často tendenci čekat na názory odborníků nebo lidí, kteří se domnívají, že mají nad věcí kontrolu. Toto očekávání může být dobré i špatné. Dobré je v tom, že odborníci mají potřebné znalosti a mohou v krizi jednat s menším emočním vypětím. Špatné je ale v tom, že určité důležité body mohou být opomenuty, protože je budeme považovat za zbytečné. Pokud máte určitý silný dojem o dalším vývoji krize, nemlčte.

- Rozdíly v rozhodování. Diferenční analýzy v krizových situacích ukazují, že pokud se nějaká odpověď jeví jako samozřejmá, máme tendenci nevšímat si jiných, i kdyby měly hodnotu. Vyvarujte se okamžitého přijímání toho, co se vypadá jasně a přemýšlejte i o dalších alternativách.

-kk-

Zdroj: CSO Magazine - Internetový magazím pro vedoucí pracovníky v oboru bezpečnosti a IT.
Zobrazit přehled článků ze zdroje CSO Magazine