Co jsou a jak fungují inovační komunity

Lidé jsou v pravém smyslu slova továrny na nápady, mnoho z nich však okamžitě odhazují nebo zapomínají. Správně bychom měli nové myšlenky definovat, doladit, prověřit a dále rozvíjet. Má-li toto být možné, musíme být otevření vůči druhým lidem.

Autor tohoto příspěvku se podílel na výzkumu, který odhalil potřebu zvýšit počet příležitostí k naslouchání novým myšlenkám a dát autorům myšlenek příležitost k tomu, aby se navzájem našli.

První přístup k překlenutí vzdáleností mezi lidmi vycházel z tržního modelu, ten však vykázal tři nedostatky:
- ne všechny zainteresované lze označit jako „kupující“ či „prodávající“,
- u myšlenek se těžko definují vlastnická práva a
- hodnota myšlenek je také poněkud sporný pojem.

Tyto problémy nenastávají u tzv. „komunitního modelu“, jenž se osvědčil jako účinnější a efektivnější proces předkládání správných myšlenek správným lidem.

**Datum vydání: XII/2001**
Zdroj: Knowledge Management Magazine - zdroj informací pro oblast knowledge managementu (správy znalostí)
Zobrazit přehled článků ze zdroje Knowledge Management Magazine