Co je Six Sigma?

Přestože může znít jako výraz ze seriálu Star Trek nebo nějakého filmu o kung-fu, označuje Six Sigma firemní program, jehož cílem je odstranění defektů, ztrát či problémů v řízení jakosti. Udává se, že vznikla před 10 až 20 lety ve firemních inženýrských komunitách, které mají ve zvyku redukovat procesy na statisticky měřitelné jevy. Základem metodologie Six Sigma je tedy statistické měření.

Samotný pojem Six Sigma je statistickým termínem odkazujícím na 3,4 defektů na jeden milion možností. Defektem může být cokoli od chybné součástky po špatnou fakturu pro zákazníka. Samotné měření slouží k porovnání výkonnosti aktuálních procesů ve firmě se statisticky správným ideálním případem a hledání způsobu, jak se vyhnout odchylkám. Úkolem týmu auditorů je tedy sledovat a snižovat časové cykly, zlepšovat spokojenost zákazníků apod. konkrétně v pěti krocích:

- definice,
- měření,
- analýza,
- zlepšení,
- kontrola.

Six Sigma ale není univerzálním řešením pro všechny. Vhodná je pro podniky, jejichž provoz již je na výborné úrovni, ale chtějí ještě větší efektivitu. Pokud je ale určitý byznys založen na nehmotných hodnotách, které nelze statisticky vyjádřit, Six Sigma nejvhodnější není.

**Datum vydání:** XI/2003
Zdroj: CIO.com - Internetové stránky časopisu CIO pro vedoucí pracovníky v oboru informačních technologií
Zobrazit přehled článků ze zdroje CIO.com