Co dělat, když znalosti nepomáhají?

Tématem článku je otázka: co dělat v případě, že naše znalosti jsou špatné nebo nás matou? Je zde uveden příklad špatného zacházení se znalostmi v oblasti elektronického obchodu mezi obchodníkem a zákazníkem (B2C e-business). Autor poukazuje na několik častých falešných představ o tomto typu obchodování.

První falešná představa vede k maximálnímu možnému snížení nákladů na služby pro zákazníka za účelem snížení ceny produktu. Jiná falešná představa říká, že cílem služeb pro zákazníka je výhradně zvýšení objemu prodeje.

Jednou z hlavních příčin neustálého opakování chyb je, že podnikatelé čerpají znalosti z omezeného okruhu poradců, kteří sami podnikáním nežijí. Znalost nemusí nutně znamenat také moudrost.

*Datum vydání:* 12/2000
Zdroj: Knowledge Management Magazine - zdroj informací pro oblast knowledge managementu (správy znalostí)
Zobrazit přehled článků ze zdroje Knowledge Management Magazine