Co dělat, když hrozí platební neschopnost

Řada firem dnes bojuje s ekonomickou recesí a obává se, že může brzy skončit se svým podnikáním. Jak se připravit na nejhorší?

- Dívejte se dopředu. Ujistěte se, že znáte své střednědobé až dlouhodobé výhledy. Potřebujete znát své dlouhodobé závazky, jako jsou pronájmy, splátky apod., abyste chápali financování vašeho byznysu.

- Zajistěte si odbornou pomoc - rychle. Nikdy není předčasné požádat o profesionální pomoc. Poradci vám přinejhorším poskytnou jistotu v tom, že děláte věci správně.

- Prozkoumejte své možnosti. Zajímejte se, zda by se vaše firma dala prodat. Odborníci na restrukturalizace a oživení firem vám mohou pomoci naleznout kupce. Alternativní cestou může být posílení půjček nebo opětné zhodnocení firmy.

- Hledejte varovné signály. Existují specifické signály, které znamenají, že byste měli kontaktovat odborníka na platební neschopnost. Je to například neschopnost platit dluhy nebo situace, kdy závazky firmy převyšují její majetek.

- Zvažte pohotovostní opatření. Pokud víte, že máte na dosah velký kontrakt, který může vaši firmu zachránit, zvažte, kde si můžete zajistit finance. Poslední možností je půjčka, za níž budete ručit svým osobním majetkem.

- Jednejte rovně. Jakmile zjistíte, že může nastat problém s platební neschopností, je třeba ke všemu přistupovat spravedlivě a rovnocenně. Prodáte-li firemní majetek sami sobě nebo své manželce, neunikne to budoucí pozornosti. Správná cesta vede přes zvyšování hotovosti.

- Poznejte vysokou hru. Zavřít firmu není zločin, ale nezodpovědné obchodování už jím být může. Pokud se budete řídit radami odborníků na platební neschopnost ve správnou chvíli, získáte určitou ochranu.

- Sdělte to světu. Umění komunikovat o novinkách se všemi podílníky je jedním z nejobtížnějších aspektů podnikání. Pokud svým dodavatelům nebo zákazníkům řeknete o svých finančních problémech příliš brzy, může vám to ublížit. Jestliže však nevarujete nikoho, včetně svých zaměstnanců, může to být ještě horší.

-kk-

Zdroj: Management Today - portál britského manažerského magazínu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Management Today