Co dělají zaměstnanci, když na ně nevidíte?

Od devadesátých let prošlo mnoho společností zmenšováním, slučováním, nabýváním, převrácením apod. Výsledkem bylo často vytvoření několika různých pracovišť pro jednotlivé části podniku. Jestliže jste součástí rozšiřujícího se vícemístného byznysu, je život komplikovanější, než vypadá. Menší pracoviště mají obvykle méně formální organizační strukturu a jasnější vztahy. Když ale zaměstnanci pracují mimo centrálu společnosti, je jejich úspěšné řízení mnohem obtížnější. Má to své pozitivní i negativní stránky. Plusem je, že atmosféra mimo ústředí bývá neformální a uvolněná, zaměstnanci cítí více autonomie a zplnomocnění. Pocit větší odpovědnosti se projevuje i větší motivovaností a produktivitou. Tito pracovníci také obvykle mají větší svobodu ve výběru pracovní doby a pracovního rozvrhu.

Na druhé straně méně formální struktura přináší i určité negativní jevy. Například někteří zaměstnanci mohou zlenivět a začít se cítit až příliš uvolněně a neformálně. Nedostane se jim podpory a určení směru, jaké by potřebovali. Často bez dohledu managementu mohou pokračovat na projektu špatným směrem a nevědomě dělat chyby. Někdy se mohou cítit jako ubozí sirotci se vztahy „my“ versus „oni“. Navzdory těmto nevýhodám můžete s vícemístnou organizací uspět, pokud dáte na následující doporučení:
- Vytvořte strukturu. Může být formální i neformální, jen zajistěte, aby jasně stanovila pracovní vztahy, kdo komu podléhá a podává zprávy.
- Specifikujte formální a neformální pravomoci a autority.
- Stanovte zda jsou pružná pracovní doba, pevné nebo polopevné hodiny praktické.
- Rozhodněte o vzájemně přijatelných konečných výsledcích a úrovni produktivity.
- Určete jasné vzájemné cíle, milníky a konečné termíny.
- Zařiďte plánované i nepřipravené online návštěvy, videokonference a hovory.
- Vytvořte atmosféru dovolující zaměstnancům komunikovat s ústředím tak často a tak okamžitě, jak je to možné.
- Komunikujte, komunikujte, komunikujte. Newslettery, telefonní hovory, fotky, schůzky, oslavy...

-ba-
Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Entrepreneur.com