Co dělá špatného šéfa špatným?

Nechcete být pro své podřízené špatným šéfem? Z diskuse na serveru About Human Resources vyplynuly základní charakteristiky špatných šéfů, jimiž se můžete inspirovat, abyste věděli, čeho se vyvarovat. Špatní šéfové:

- milují patolízaly a donašeče, kteří je informují. Vybírají si oblíbené zaměstnance, jimiž se obklopují, aby měli výmluvu pro špatnou práci svých neoblíbenců.

- nedokáží komunikovat a nemají očekávání, termíny nebo cíle. Často mění své názory a nechávají zaměstnance v nejistotě.

- nevhodně využívají disciplinárních řízení i v případech, kdy by k nápravě problému pomohla jednoduchá pozitivní komunikace. Zaměstnanců si všímají až ve chvíli, kdy nějaký problém nastane.

- mluví se zaměstnanci hlasitě, hrubě a jednostranně. Nedají možnost reagovat a zaměstnance šikanují.

- přebírají uznání za úspěchy jiných. Stejně rychle dokáží zaměstnance obvinit, když se něco nepovede.

- neumějí poskytovat uznání či odměny za dobrou výkonnost.

- nemají kvalifikaci v podobě dovedností nebo zkušeností.

- nedokáží přejít chyby nebo problémy. Stále probírají negativní události a hledají je.

- nepřijímají konstruktivní zpětnou vazbu. Nedokáží se vyrovnat s nesouhlasem a připomínkami zaměstnanců.

- postrádají integritu, neplní sliby a jsou nečestní.

- nemají odvahu řešit složité situace, i když vědí, že by se řešit měly.

- svým jednáním a připomínkami dokáží znesvářit zaměstnance.

-kk-

Zdroj: About HR - část amerického portálu About.com pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje About HR