Co činí společnosti výjimečně výkonnými?

Pokud trávíte čas ve společnosti, která dosahuje vysokých výkonů a výborných výsledků, cítíte v její atmosféře cosi zvláštního – není to jen záležitost moderních technologií a vybavení, ale kombinace určitých charakteristických rysů. Autor článku uvádí sedm specifik, jež jsou pro takové společnosti typické. Prvním z nich je firemní vize, která je srozumitelná a s níž se každý zaměstnanec může emocionálně ztotožnit. Dalším je skutečná víra všech, že to, co dělají, má vyšší smysl – lidé zde pracují tak, jako by byli vlastníky společnosti. Pracovníci jsou vedeni třemi nebo čtyřmi skutečně zásadními hodnotami, které tvoří mravní imperativ organizace.

Hrdost na vlastní práci vede také k tomu, že se lidé nespokojí se svými aktuálními výkony. Vzájemný respekt je také významnou složkou podnikové filozofie – motivuje mnohem více než zastrašování. Výkonné organizace také upřednostňují dlouhodobé vztahy se zaměstnanci a trvalé pracovní poměry před častým střídáním míst, jež bývá ledaskde prostředkem kariérního postupu. Zábava a radost jsou součástí každodenních činností, úspěchy je oceňovány a slaveny. Tyto firmy také dokáží přitáhnout výjimečně talentované lidi, součástí personální politiky je udržování přístupu zaměstnanců v postoji: „umím a mohu“, defenzivní a poraženecké nálady nejsou na pořadu dne.

V případě neúspěchu jsou problémy řešeny, nikoliv sáhodlouze probírány. Hlavním cílem je překonat konkurenci. Být nejlepší ve svém oboru je cílem všech pracovníků. Výkonní ředitelé jsou díky svým kladným vlastnostem obdivováni – jsou vynikajícími příklady pro celou společnost. Vysoce efektivní podniky mají samozřejmě solidní obchodní strategii, co je však odlišuje od průměrných firem, je schopnost managementu konkretizovat svá očekávání, měřit efektivně dosažené výkony a kvalitní zpětná vazba spolu s vysokou mírou otevřenosti, pravdomluvnosti a oboustrannou komunikací.
Zdroj: Management First - články z oblasti managementu, marketingu, IT a lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje Management First