Co charakterizuje špatně organizované obchodní jednání

Podle průzkumu americké Opinion Research se při jednáních často toleruje řada nešvarů. Co byste ale neměli, je plýtvat časem svých kolegů kvůli své neorganizovanosti.

V průzkumu OR bylo zjištěno, že zaměstnanci si přejí jednání, která sledují předem plánovanou agendu – 27 % sdělilo, že chaotická jednání jsou nejhorší frustrací. Strukturovaná obchodní jednání s konkrétněji definovanou agendou bývají také nejproduktivnější, zvlášť, když jsou informačně dělena do kratších úseků.

Zde je 10 největších frustrací meetingů:

1. Chaos
2. Lidé, kteří přerušují kolegy a snaží se jednání dominovat
3. Vyrušování mobilními hovory
4. Lidé, kteří při jednání usínají
5. Jednání bez přestávek
6. Dlouhá jednání bez občerstvení
7. Brzké odchody a pozdní příchody
8. Sledování mobilních zařízení během jednání
9. Pozdní začátek jednání
10. Žádné písemné shrnutí

-av-
Zdroj: Presentations - informace o technologiích a technikách efektivní komunikace
Zobrazit přehled článků ze zdroje Presentations