Co byste měli vědět o BI

Většina vyšších manažerů rozumí výhodám, které mohou všem jejich zaměstnancům zajistit nástroje business inteligence (BI). Nemusí však být připravena na běžné problémy, které s sebou projekty BI přinášejí. IT manažeři dobře vědí, že nové a aktuální informace mohou efektivněji řídit obchodní procesy, snižovat náklady a pomoci zaměstnancům zlepšit rozhodování a plánování. Problém ale spočívá v tom, že považují transformaci BI z nástroje svého oddělení na celofiremní nástroj za příliš složité.

Ironií zůstává, že většina organizací má více nástrojů BI, než potřebuje. Nakupuje dílčí řešení pro jednotlivá oddělení, ale postrádá jediné řešení pro celou firmu. Efektivnímu využití BI brání několik základních důvodů:

- Firemní politika. Mnoho firem stále nedospělo k centralizaci.

- Nedostatek dostupných nástrojů. Donedávna bylo nemožné zakoupit kompletní sadu nástrojů BI.

- Firemní kultura. Lidé jsou zvyklí na své dosavadní nástroje a nechtějí se jich vzdát.

- Náklady. Implementace BI s sebou nese řadu nákladů, například na testování nebo školení uživatelů.

- Nestálost obchodu. Fůze, reorganizace nebo outsourcing se také promítají do využitelnosti BI.

Toto je několik rad pro přechod na celofiremní BI:

- Platformy BI. Vedoucí prodejci řešení BI nabízejí nové produkty v podobě platforem, které podporují celou řadu nástrojů BI.

- Manažerský mandát. Organizace potřebují vyššího manažera, který zaštítí implementaci BI.

- Sledování využití. BI manažeři by měli také monitorovat využití nástrojů BI a navrhovat případná vylepšení.

-kk-

Zdroj: SearchCIO.com - Novinky, trendy a odborné rady pro IT manažery a pracovníky.
Zobrazit přehled článků ze zdroje SearchCIO.com