Co by měl manažer vědět o své roli a kvalitě

Management by měl fungovat tak, aby zajistil snahu všech a všeho ve firmě dosáhnout toho nejlepšího. V procesu zavádění standardů kvality se manažerům otevírá šance stát se skutečnými vůdci. Musejí si pouze uchovat objektivní nazírání na chod firmy a naučit se nebrat všechno osobně. Pak je třeba položit si otázky o aktuální výkonnosti firmy, interakcích mezi zaměstnanci, přetrvávajících problémech apod. Manažer by se měl zaměřit na nástroje a techniky, kterých již firma využívá, aby zjistil, zda jsou stále účinné. Pak přichází na řadu vymezení nových metod, aby kvalita firmy mohla stoupat.

Nové návrhy na zkvalitnění chodu firmy by měly být jednoduché a srozumitelné. Každý by měl pochopit jejich účel a směr, kterým se budou ubírat. Není třeba omezovat sebe sama nebo firmu uměle vytvořenými hranicemi. Kvalita je proces, který nikde nekončí, ať již jde o výrobní procesy, produkty, trhy nebo příjmy. V procesu zvyšování kvality si manažer musí uvědomit, kdo vlastně je a co všechno může pro svou firmu udělat. Stane se pak postupně vůdcem a pomůže přinést na pracoviště i radost, která je nesmírně důležitá z hlediska ziskovosti a produktivity. Rovná se penězům, bezpečnosti i růstu celé organizace i jejích jednotlivých členů.

-kk-

**Datum vydání:** X/2004
Zdroj: About Management - část amerického portálu About.com věnovaná managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje About Management