Citlivostní analýza v Microsoft Excel – její použití v praxi (2/2)

Citlivostní analýza, jinak také označované What-if (co-když) analýza řeší obsáhlé tabulky křížových výpočtů v rámci jedno nebo dvourozměrných proměnných. Pomocí této funkce jsme schopni dopočítávat obsáhlé tabulky na základě několika kombinací vstupních hodnot. Tyto hodnoty bývají umístěny vždy v prvním sloupci, případně řádku tabulky, nebo jako konstanty mimo tabulku.

Ilustrační snímek

V Excelu se pro tuto funkci citlivostní analýzy používá výraz „Tabulka dat“. Podle toho, zda měníme jednu nebo dvě proměnné rozlišuje „Tabulku dat s jednou proměnnou“ a „Tabulku dat se dvěma proměnnými“. Tabulka dat s jednou proměnnou, kterou jsme si představili v minulém článku, umožňuje analyzovat více než jeden vzorec. Dnes se zaměříme na tabulky dat se dvěma proměnnými, kde lze použít pouze jeden vzorec.

Funkce Tabelovat se dvěma proměnnými

 Uvedenou funkci naleznete na kartě Data – sekce Prognóze, příkaz Citlivostní analýza – Tabulka dat:

Pro tabulky dat se dvěma proměnnými se používá pouze jeden vzorec a dva seznamy vstupních hodnot (horní řádek a levý sloupec). Vzorec se musí vztahovat ke dvěma různým vstupním buňkám (v řádku a sloupci).

Budeme vytvářet model tabulky, kde máme v prvním sloupci uvedenu výši nákladů a v prvním řádku výši tržeb. Pomocí citlivostní analýzy chceme dopočítat procento zisku v celé tabulce.

Postup vytvoření výchozí tabulky pro analýzu

1. Do prvního slupce tabulky zapíšeme vstupní hodnoty použité pro výpočet (A10:A19)

2. Do horního řádku tabulky zapíšeme hodnoty použité pro výpočet (B9:F9)

3. Nad tabulku zapíšeme údaje použité pro výpočet první buňky (B10) a vlastní výpočet:

C2 - výše tržeb : 10.000,- Kč (=B9)

C3 - výše nákladů : 8.000,- Kč (=A10)

C4 - výpočet % : =(C2-C3)/C3 (není nutno uvádět)

4. Do levé horní buňky tabulky (A9) zapíšeme vzorec, ze kterého budeme vycházet pro citlivostní analýzu: =(C2-C3)/C3

Výchozí tabulky bude tedy vypadat podle listu „zadání“ následovně:

 Spuštění tabelační funkce citlivostní analýzy

1. Označíme oblast buněk obsahující vzorce a hodnoty, které chcete nahradit. (A9:F19)

2. Pomocí příkazu „Data/Tabulka...“ zobrazíme následující dialogové okno, kde nastavíme:

do textového pole Vstupní buňka řádku zadejte odkaz na vstupní buňku vstupních hodnot v řádku - $C$2.

do textového pole Vstupní buňka sloupce zadejte odkaz na vstupní buňku vstupních hodnot ve sloupci - $C$3

3. Potvrdíme OK a můžeme si prohlédnout výsledek:

Všimněte si vzorce/funkce, která je uvedena ve všech vložených buňkách: =TABELOVAT(C2;C3)

Články v sérii

Aktuální

Citlivostní analýza v Microsoft Excel – její použití v praxi (1/2)

Aktuální

Citlivostní analýza v Microsoft Excel – její použití v praxi (2/2)