Chraňte společnost proti ztrátám

Předcházejte ve vaší společnosti ztrátám ve všech formách. Jen tak nejlépe ochráníte konečný součet škod, který vás může velmi nemile překvapit.

To, co nutí v dnešní době společnost, aby se velmi podrobně zaměřila na potencionální ztráty, je nestabilní ekonomika, regulační změny a vysoká akcionářské očekávání.

Dnes už se firmy soustřeďují i na nekonvenční oblasti, nejen na zaměstnance, zákazníky a živelní pohromy. Škody ale mnohdy přesahují bezpečnostní program. Proto by se měly zaměřit hlavně na ochranu prostředků společnosti a investic. Jen tak si mohou v dnešní době zajistit budoucnost.

Protože ale mnohé firmy mají omezené prostředky, jak škodám zabránit, měly by si aktivity seřadit podle důležitosti a podle rizika škody, která může nastat, a podle významu pro firmu.

-pk-

Zdroj: Business Finance Magazine - informace o podnikových financích, strategiích, řízení rizika a managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Business Finance Magazine