Charismatické vedení - záchrana, nebo zkáza?

Učitelé i filozofové se dlouho snažili poznat, co je podstatou charismatického vedení - podle některých jde o kombinaci síly, hledání pravdy a Bohem dané přitažlivosti a ušlechtilosti. Jiní k těmto vlastnostem přidávali schopnost dopracovat se společenských pozic vlastními silami. Charismatičtí vedoucí se odlišují svojí schopností pro dosažení cíle, naprostou sebedůvěrou či schopností dávat silný osobní příklad.

O důležitosti a vhodnosti tohoto způsobu vedení je v moderním světě často diskutováno. Osobního přitažlivosti lze dosáhnout tréninkem v komunikaci, chytrým vystupováním na veřejnosti a přesvědčivou propagací - někteří autoři však tyto vlastnosti považují pouze za vnější formu - falešné charisma, jiní tvrdí, že jde o moderní jeho formu. Nebezpečnější stranu přesvědčivosti představují manipulativní taktiky - propaganda či brainwashing.

Rozumová teorie etiky naopak zdůrazňuje prvek ochranitelské role v této oblasti. Typickým znakem charismatických vůdců je skutečnost, že přicházejí v čase krize, jsou schopni vzdorovat danému stavu a překonat jej. Jejich vystupování a komunikace jsou okázalé až divadelní, používají dramatická gesta a jsou schopni ovlivnit svůj mediální obraz. Charismatické vedení je závislé na situaci, často bývá zmiňována jeho nebezpečnost ve vztahu k manipulativním technikám společně s dalšími problémy. To, zda bude jeho využití přínosné, závisí na konkrétních lidech a jejich přístupu.
Zdroj: Management First - články z oblasti managementu, marketingu, IT a lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje Management First