Cesta do hlubin manažerovy duše

Během příštích deseti let čeká společnosti mnoho změn. Musí se vyrovnat s úkoly, jež přináší globalizace a nové technologie. Na lokálních trzích je zase nutno se vyrovnat s specifiky životního stylu v jednotlivých zemích. Změna vedení podniku však zahrnuje i personální vývoj řídících pracovníků. Řada z nich se například soustředí pouze na konkurenci a současně přitom ignorují zákazníky.

Osobní rozvoj a proměna začíná podrobným zkoumáním vlastních názorů na styl řízení, hledáním smyslu práce a vizí budoucího vývoje. Důležité je zabývat se i vztahy s okolím. Poznání sebe sama zahrnuje také ochotu vnímat pocity, názory a myšlenky druhých. Zdravě sebevědomý člověk hledá a vytváří pouta s okolím, kterému může věřit a jemuž skutečně záleží na jeho osobním rozvoji. Taková osobnost je potom s to přijmout kritiku.

Proces sebezkoumání se zabývá až filozofickými otázkami o smyslu života a podstatě zdravé společnosti, ale také tím, jakých změn chce a je schopen dotyčný dosáhnout. Cílem je pomoci překročit limity tradičního obchodního myšlení, orientovaného pouze na profit, ale i zbavit manažery strachu a úzkosti z poznání vlastního já, aby se mohli připravit na nové pojetí role ve firmě.

**Datum vydání: VI/2002**
Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher