Budujte charisma v šesti krocích

Úspěšní lidé, kteří chtějí mít schopnost přesvědčit druhé, aktivně obracejí své aktivity a zájmy směrem ke svému okolí. Usilují o to, aby si uvědomovali svět kolem stejně dobře jako sami sebe. Rozvíjejí to, čemu se říká charisma. Článek přináší šest rad, jak rozvíjet charisma.

- Jednejte důvěryhodně. Mluvte o tom, čemu věříte a jednejte podle toho. Můžete být nejlepší řečníci, pokud si však nedokážete stát za svým slovem, nebudete důvěryhodní a tudíž ani vlivní.

- Projevujte zájem. Měli byste mít skutečný zájem o druhé. Zacházejte s každým jako s nejdůležitějším člověkem, kterého daný den potkáváte. Usmívejte se. Navážete tak pozitivní spojení a získáte důvěru.

- Ukazujte respekt. Nepřerušujte druhé, když mluví a dobře naslouchejte jejich myšlenkám. Nestavte se do pozice toho, kdo ví všechno nejlépe. Dejte najevo, že chápete, co říkají.

- Přicházejte s upřímnými komplimenty. Lidé, kteří s vámi pracují, zajímá, co si o nich myslíte. Uvítají, když oceníte jejich práci. Uznání vždy projevujte specifickou pochvalou.

- Přijímejte upřímné komplimenty. Když vás někdo pochválí, neříkejte, že to nestojí za řeč. Odmítání pochvaly na sebe poutá nechtěnou pozornost a snižuje vás i toho, kdo vás pochválil. Jednoduše slušně poděkujte.

- Stůjte si za tím, pro co jste, ne za tím, proti čemu jste. Lidé nechtějí spolupracovat s někým, o kom si myslí, že je proti nim. Když totiž dáváte najevo, že jste proti něčemu, lidé si to často berou jako váš osobní postoj vůči nim. Až za vámi příště přijde kolega s návrhem na určité zlepšení, najděte v něm něco, za čím můžete stát. Zjistíte, že nemusíte mluvit o tom, proti čemu jste, protože když se zaměříte na společné řešení toho, s čím oba souhlasíte, vyřešíte daný problém lépe.

-kk-

Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher