"Buďte tak laskav a klepněte na tlačítko Přidat." - manažerské počítačové metafory

Jedním z největších vynálezů 20. století je podle autora článku, který se zabývá řízením lidských zdrojů, tlačítko Zpět na našich počítačích. S kolegou na toto téma zavedl diskusi a uvažoval nad tím, jaký vliv by takové tlačítko mělo na naše životy a práci. Mohli bychom jej využívat například tehdy, projevíme-li se nevhodně na poradě, dojedeme-li na obchodní schůzku na špatné místo a nestíháme se vrátit nebo když sníme kalorický dezert a pak máme výčitky svědomí.

Na pracovišti by podle autora článku bylo možné metafory ze světa počítačů velice efektivně využít, protože jejich základ nebude zaměstnancům pracujícím s počítači neznámý. Výborně se podle něho dá pracovat například s tzv. spell-checkerem. Manažer jej jako slovo může využít k metaforickému upozornění podřízených, aby se vyjadřovali v příslušných mezích. Podobně lze využít i spojení typu „klepnout na tlačítko Přidat“ nebo „vypnout tlačítko Ignorovat“. Svůj efekt by podle něho měly i parafráze systémového hlášení „Odhlášen pro nečinnost“. Co takhle například odhlásit zaměstnance od prémií po patnácti minutách nečinnosti?

Nevýhoda metafory s odhlašováním však spočívá v tomtéž, jako skutečné odhlašování ze systému na našich počítačích. Najde se zaměstnavatel, který implementuje opatření proti automatickému odhlašování. Bude-li mít tedy zaměstnanec cosi nainstalováno, nebude jeho odhlášení od výplaty možné. Systém půjde „pingnout“ i tehdy, jestliže s ním nebude zrovna nikdo pracovat. Postupně se tak dosáhne původní ztráty produktivity. Po této úvaze se autor článku i jeho kolega, postrádající tlačítko Zpět, vrátili raději k aktivní práci.
Zdroj: About Management - část amerického portálu About.com věnovaná managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje About Management