Budoucnost Evropy v oblasti hodnocení nehmotného kapitálu

Zatímco ve Spojených státech představuje hodnocení nehmotného majetku již téměř běžnou praxi, zůstává Evropa v této otázce i navzdory globalizaci poněkud zdráhavá. Časové zpoždění lze připsat následujícím čtyřem faktorům:

1. historie a kultura (kvantitativní modely uvažování, pocházející z Itálie, přečkaly v Evropě dobu 500 let, zato nehmotné vlastnictví je záležitostí posledních 50 let),
2. rozdílná struktura ekonomik (na evropských trzích dominují společnosti tradičních typů, které mnohdy ještě nejsou zcela zprivatizované),
3. strategické zaměření podniků (hodnotící modely a kritéria se dosud nestaly součástí abstraktních věd a do značné míry se odvíjí od strategie konkrétní firmy) a
4. vývoj kapitálových trhů (finanční a kapitálové trhy až donedávna nehrály rozhodující roli pokud jde o návrh a volbu kritérií pro hodnocení podnikového jmění – dosud tyto úkoly plnili účetní pracovníci a odborní auditoři).

**Datum vydání: I/2002**
Zdroj: Cap Gemini Ernst & Young - portál mezinárodní poradenské společnosti
Zobrazit přehled článků ze zdroje Cap Gemini Ernst & Young