Britové mají raději šéfky než šéfy

Jsou muži lepší šéfové než ženy, nebo je tomu naopak? Tato „věčná“ otázka zazněla v dalším výzkumu, tentokrát provedeným britskou personálně-poradenskou společností Reabur. Téměř dvě pětiny britských zaměstnanců ( 38 %) v něm vyjádřily názor, že lepšími nadřízenými jsou ženy. 26 procent z nich považuje ženy dokonce za více asertivní a 59 procent za lépe chápající.

Třetina všech respondentů má za to, že pohlaví nadřízeného nehraje žádnou roli. Muže jako šéfy pak upřednostňuje 29 % respondentů. Výzkumu se zúčastnilo 1182 lidí, přičemž obě pohlaví byla rovnoměrně zastoupena. Všichni respondenti měli zkušenost s nadřízenými ženského i mužského pohlaví.

Spoluzakladatelka společností Reabur Georgina Readová se sama domnívá, že pohlaví by v manažerských rolích nemělo hrát roli. „Rozumím tomu, že někdo více důvěřuje ženě nebo muži, ale myslím si, že je to pouze věc osobní preference. Šéf je někdo, kdo by měl být vždy přístupný a je důležité, aby všichni manažeři zvládali citlivé situace elegantně a diskrétně,“ dodala Readová.

-kk-

Zdroj: HR Magazine - britský magazín pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Magazine