Británie: Na nejvyšších místech chybí tisíce žen

Na 26 tisících vysokých manažerských postech ve Velké Británii chybí 5400 žen. Dosavadním tempem pak bude trvat ještě 70 let, než se tato genderová nerovnost stane minulostí. Vyplývá to ze zprávy britské státní Komise pro rovnost a pro lidská práva (Equality and Human Rights Commission) s názvem Sex and Power 2011. Ta měřila počet žen na pozicích s vysokou mírou moci a vlivu ve 27 kariérních kategoriích ve veřejném i soukromém sektoru.

Zpráva dále konstatuje, že v současné době produkují vysoké školy více absolventek než absolventů, přičemž právě absolventky navíc dosahují lepších výsledků. Zpočátku si v rozvoji své kariéry vedou jako muži, brzy je však muži předhánějí a zanechávají na postech mimo seniorní management.

Ženy dnes představují jen 12,5 % ředitelů největších britských firem z indexu FTSE 100 a pouze 8,5 % ředitelů firem z indexu FTSE 250. Oproti roku 2008 to není příliš velká změna (11 % FTSE 100 a 7,2 % FTSE 250).

O něco lépe si ženy vedou v politice, představují například více než pětinu poslanců. Na druhou stranu však mají jen 17,4% zastoupení ve vládě. Dále drží 12,9 % vysokých postů v soudnictví, 22,8 % ředitelských postů v místních úřadech, 35,5 % ředitelských postů na středních školách a 14,3 rektorských postů na univerzitách.

-kk-

Zdroj: People Management - přední britský magazín o řízení lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje People Management