Bojíte se také soudních sporů?

Nedávná diskuze s několika řediteli úspěšných firem v USA ukázala, že hlavní obavou jsou pro ně neopodstatněné soudní pře. Jsou to politováníhodné situace, kdy se etičtí podnikatelé a firemní lídři rozhodnou ignorovat podvodné zákazníky, klienty a kolegy, jen aby se vyhnuli soudnímu procesu.

Co tedy můžete udělat, abyste minimalizovali falešná tvrzení a neupřímné chování?

- Naslouchejte intuici. Při prvním znamení nepohodlí naslouchejte svému šestému smyslu a nepotlačujte obavy.

- Pracujte jen s lidmi, kterým věříte a které respektujete. Smlouvy, které jste podepsali, jsou jen tak dobré jako lidé za nimi. Pokud je zapotřebí soudů k tomu, abyste je přiměli je respektovat, již jste prohrávající. Existují právníci, kteří budou ochotni najít mezery a nepoctivce chránit.

- Bez ohledu na to, kolik peněz má být z akce získáno, zachovejte chladnou hlavu. Je nemožné vštípit hodnoty lidem, pokud se je neučili od dětství. Neplýtvejte časem a energií s těmi, kteří se snaží využít systém.

- Držte se dat a faktů. Nenechte se vyprovokovat na emoční úrovni, i když stojí pravda na vaší straně.

- Věřte systému. Pravda nakonec nepoctivce dohoní. Ti, kteří vyhrají jeden případ, narazí jinde.

- Volte opatrně své partnery, kolegy a klienty. Pokud si všimnete, že se někdo z firmy chová k ostatním nevhodně, snažte se věci rychle řešit, protože je jen otázkou času, než se předmětem jejich paranoií, lží a nejistoty stanete vy.

-av-
Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Entrepreneur.com