Boj s byrokracií na pracovišti

Způsob, jakým spolu lidé jednají, je významným ukazatelem toho, jak o sobě navzájem smýšlejí. Jdete po chodbě a máte tendenci ignorovat a nezdravit vaše spolupracovníky? Ignorují oni vás? Tímto způsobem se lidé sami podílejí na vzniku byrokratického prostředí v podniku, čímž ovšem připravují živnou půdu pro problémy. Kořeny dnešní byrokracie lze hledat kdesi v počátcích průmyslové revoluce. Podle jednoho z nejznámějších sociologů zabývajících se tímto úkazem, Max Webera, je byrokratická organizace pracovních aktivit znakem moderní doby.

Weber vytýčil několik oblastí, podle jejichž stavu je možno byrokratickou firmu identifikovat, a znaků, jimiž se společnosti s vysokou mírou tohoto nešvaru vyznačují. Jsou to specializace oddělení či pracovních činností, centralizace řízení (podniková hierarchie a autorita), dále pravidla a omezení, úroveň interpersonálních vztahů v podniku, ale i s klienty, a kariérní rozhodnutí vykonávaná pouze na základě technických dovedností. V dnešní době je však přebujelý úřední aparát ve firmě překážkou úspěchu. Jeho modifikace a redukce umožňuje udržet pouze ty jeho složky, jež jsou skutečně potřebné.

Ozdravění podniku předpokládá zavedení systematického křížového tréninku, zmenšení počtu stupňů tvořících hierarchii společnosti, minimální omezení (avšak podpořená posílením firemní kultury, etiky a důvěry). Dalšími zásadami jsou lepší osobní komunikace mezi pracovníky, která vede k rychlejšímu a chytřejšímu rozhodování, kreativitě… a kariérní rozhodování založené nejen na odborných znalostech, ale také na osobních a kulturních předpokladech pro dané místo.
Zdroj: Osar Consulting - management, vzdělávání, IT, technologie
Zobrazit přehled článků ze zdroje Osar Consulting