Bob ví, jak zůstat manažerem bezpečnosti

Druhý ze série článků o bezpečnostním managementu inspirovaný úspěchy amerického manažera Bob Moorea se zaměřil na to, jak si lukrativní post manažera bezpečnosti udržet. Bob Moore pracuje v tomto odvětví již téměř třicet let a nikdy nebyl z žádného svého pracovního místa propuštěn. Bylo a je tomu tak díky důvěryhodnosti, kterou si dokázal vybudovat. Většina manažerů bezpečnosti si však podle statistik nevede tak úspěšně jako Bob Moore, a proto jim článek nabízí několik rad.

Nejprve je třeba uvědomit si, že manažer bezpečnosti je úspěšný jen tehdy, jestliže se nic neděje. Chtějí-li si například prodejci zachovat svá místa, musejí vykazovat vyšší zisky. Veškeré snahy a prostředky bezpečnostních manažerů však musí zajišťovat situace, v nichž se skutečně a doslova nic dít nebude. Na úplném počátku kariéry manažera bezpečnosti je na místě sledování okolního prostředí a vyvarování se větších akcí. Pak teprve přichází na řadu vstupní audit a budování dlouhodobějších opatření. Taková opatření zahrnují:

- přizpůsobení se příslušnému odvětví,
- pořádání neformálních diskusí o bezpečnosti se zaměstnanci,
- začlenění mezi ostatní manažery,
- vyvarování se negativních projevů,
- pokoru, vlídnost a spolupráci,
- každodenní připravenost,
- měření a kontrolu bezpečnosti,
- dlouhodobý plán.

**Datum vydání:** VI/2003
Zdroj: CSO Magazine - Internetový magazím pro vedoucí pracovníky v oboru bezpečnosti a IT.
Zobrazit přehled článků ze zdroje CSO Magazine