Bezpečnost potřebuje vlastní píseček na hraní

Thorton May působí v USA dlouhou dobu jako IT konzultant a pozorovatel. Aktuálně se zabývá otázkami bezpečnosti v podnicích, která se podle jeho názoru minula způsobem organizace i komunikace. Tento svůj názor zdůraznil i v rozhovoru pro **CSO Magazine**. Bezpečnost je v současné době extrémně důležitá a manažeři, kteří jsou za ni odpovědní nemohou podle něho „prodávat vodu hořícím lidem.“ Musejí si uvědomit, že nezastupují nějakou značku, ale konkrétní obor, nabízet konkrétní řešení a hlavně se nebránit spolupráci.

Problémem mnoha podniků zůstává velice patrná rivalita mezi bezpečnostními a informačními pracovníky, což je chyba konkrétních firemních kultur. Bezpečnostní pracovníci jsou ti ozbrojení muži se psy a informační pracovníci jsou ti divní lidé u počítačů, kterým ostatní vůbec nerozumějí. To je rozhodně třeba změnit. Je třeba nalézt možnosti jejich spolupráce, vytvořit prostor pro komunikaci. Stejně důležitá je i komunikace s nadřízenými.

Čtenáři rozhovoru, kteří se vyjádřili v následné diskusi se shodují na tom, že Thorton May skutečně popsal realitu tak, jak v podnicích existuje. Je velice důležité, aby podniky pochopily nutnost existence bezpečnostních operací jako samostatného oboru a otevřely se komunikaci ve svých řadách. Změna podle nich ale samovolně nenastane. Jeden ze čtenářů konkrétně uvádí: „Bezpečnost nebude nikdy věcí dobrovolnosti. Dokud si podniky neuvědomí potřebu existence a podpory bezpečnostních manažerů, není o čem mluvit. Lidé nejsou nadšení, když jim bezpečnostní pracovníci kontrolují na letištích zavazadla, a to tam potenciálně hrozí skutečné nebezpečí. Jaké nebezpečí ale pro ně znamená štítek s heslem k osobnímu počítači nalepený na monitoru?“

**Datum vydání:** VII/2003
Zdroj: CSO Magazine - Internetový magazím pro vedoucí pracovníky v oboru bezpečnosti a IT.
Zobrazit přehled článků ze zdroje CSO Magazine