Bez systémového myšlení není podnikání

Nespočet institucí, organizací, odborníků a médií pokládá otázku, co dělá podnikatele podnikatelem. Jaké zvláštnosti a charakteristiky nejlépe vystihují jedinečnou osobnost, která úspěšně nastartuje a vede podnik? Bylo již vysloveno tolik odpovědí, kolik bylo tazatelů. Někdo tvrdí, že se podnikatelství nedá naučit, někdo, že dá. Někteří říkají, že se s tím narodíte, jiní, že to získáte časem. Někteří vidí podnikatelství skrze slova jako nadšení, vůdcovství, jasnost mysli, zaměření, disciplína, charisma, kreativita nebo soutěživost. Jiní skrze pocity jako posedlost, zaujetí, horlivost, nepoddajnost a podobně. Jakkoli všechna tato tvrzení popisují některé podnikatele, nepopisují všechny, alespoň ne ty velmi úspěšné.

Podle autora článku mají všichni úspěšní podnikatelé jednu základní schopnost, kvalitu, dovednost a zájem, bez které by nikdy úspěchu nedosáhli. Podnikatelé vlastní schopnost vnímat svět jako systém. Myslí systémově. Tuší a vidí celek i jednotlivosti, vidí integrovanou jednotu, nikoli jen souhrn jednotlivých částí. Systémové myšlení znamená:
- předstihnout svět, aby mohl být přetvořen,
- být tvůrce, vynálezce, jako protiklad k technikovi,
- vidět záměr ve všem a vidět systém jako realizaci těchto záměrů,
- vidět smysl ve všem a pokud někde není, sledovat to, dokud nebude smysl jasný,
- být posedlý významem věcí.

Podnik by neměl být jen skupinou pracujících lidí, měl by být systémem, který řídí a ovládají lidé. Systém dělá práci a lidé ovládají systém.

-ba-
Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Entrepreneur.com