Bez personální strategie se můžete snažit, jak chcete

Podstatou úspěchu vašeho podniku je přijetí správných lidí a dobré personální řízení. Mnoho podnikatelů však připouští, že jsou sice skvělí v produkování svých výrobků nebo v poskytování služeb, ale nejsou rození manažeři. Bez efektivní personální strategie podnikatelé riskují, komplexní přístup k řízení a rozvíjení silných stránek zaměstnanců má totiž podstatný a trvalý přínos. Studie ukazují, že existuje přímá souvislost mezi efektivní personální strategií a konkurenceschopností podniku. Úspěšná personální strategie nesouvisí jen s tržní hodnotou, ale je i vedoucím ukazatelem rostoucí hodnoty akcionářů. Vysoce výkonné personální praktiky jsou klíčem k přilákání a udržení nejlepších pracovníků a ke zvýšení podnikové produktivity a ziskovosti.

Pokud se rozhodnete, že komplexní personální strategie je pro váš podnik nutností, stačí udělat první krok. A zde jsou některé z klíčových složek:
- *Vybudujte silnou podnikovou kulturu* – pozitivní, inovační podniková kultura přispívá k růstu a úspěchu podniku a jeho pozici cílového zaměstnavatele.
- *Zaveďte strategický systém odměn* – správné odměňování zaměstnanců přímo ovlivní jejich výkony. Zaměstnanci přijímají jisté množství uspokojení z dosažení cílů a vylepšování podniku, ale bude to mnohem smysluplnější, když jsou jejich výkony uznány. Je důležité dopředu rozhodnout, jaké chování bude zvýrazňováno, jak bude odměňováno atd.
- *Přijměte správné lidi* – potřebujete strategický náborový program.
- *Zůstaňte vyzbrojení pro válku o talenty* – s růstem ekonomiky více pracovníků aktivně hledá nové místo. Proto musíte mít silnou strategii k udržení zaměstnanců.
- *Vytvořte důkladnou politiku a předpisy* – jednotný soubor psaných pravidel a postupů, založený na citlivých personálních a právních principech, je rozhodující pro to, aby pomohl zaměstnancům porozumět a splnit očekávání.
- *Vytvořte strategii výcviku a vzdělávání* – talentovaní pracovníci chtějí víc než jen plat, chtějí jistotu, že ve své práci porostou a v podniku povýší. Důkladná, podle výsledků řízená, výcviková a rozvojová strategie pomůže identifikovat vůdce, vybavit je pro jejich práci a zvýšit výkonnost celého podniku.
-ba-
Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Entrepreneur.com