Bez čeho nevyrostete?

Jeden z účastníků setkání s expertem na management, Peterem Druckerem, mu položil otázku, jaká oblast je pro budoucnost nejslibnější, protože má syna a hledá mu vhodnou kariéru. Drucknerova odpověď byla přibližně tato: „To je špatná otázka. Jaké jsou synovy silné stránky a přirozený talent? O co chce v životě a v kariéře usilovat, to by mělo být v souladu s jeho talentem. Potom bude úspěšný.“ Podobně jako tento otec, který svou otázku myslel dobře, si špatnou otázku kladou i vedoucí pracovníci, když se ptají na růst podniku. Promeškávají tak mnoho příležitostí. Tradičně vidí růst podniku jen ve vstupu na rozšiřující se trh nebo v přidání nějakého nového produktu a doufají ve zvýšení tržeb. To je ale pouze jedna ze čtyř dimenzí a ne ta nejdůležitější.

Úspěšný růst začíná ujasněním si, co je váš cíl a čeho chcete jako podnik dosáhnout. To je nejdůležitější rozměr. Druhou nejdůležitější dimenzí je uvědomění si toho, co jsou vaše silné stránky. Bez cíle je růst nesmyslný a chaotický, bez silných stránek nemožný. Teprve když jste definovali první dvě, můžete se vrátit ke třetí – co můžete přidat, pokud jde o nové produkty, koupě nebo schopnosti. Čtvrtou dimenzí růstu je určení, kterých produktů, skupin výrobků nebo podniků se potřebujete zbavit, protože leží mimo vaše cíle.
-ba-
Zdroj: CIO Insight - web pro vedoucí pracovníky - aktuální články, případové studie.
Zobrazit přehled článků ze zdroje CIO Insight