BeEP - nejlepší postupy správy znalostí v EU

Manažer, který se zabývá správou znalostí, se často potýká s problémem nadbytku informací, které však nejsou k dispozici tehdy, když je potřebuje. Zdroje informací o znalostním managementu se neustále rozšiřují, ale ne každý je umí účinně využít. Z tohoto důvodu si různé podniky vytváří znalostní báze. Jednou z nich je BeEP, projekt financovaný Evropskou unií a zaměřený na strategie v oblasti výpočetní a informační techniky. Autor popisuje v článku zkušenosti s touto bází a vyhledáváním v ní.

Nejdůležitějšími materiály obsaženými v bázi znalostí (www.beep-eu.net) jsou příběhy a případové studie. Báze musí umožňovat také vyhledávání na základě určitých kritérií – jedině tak je možné jednotlivé příběhy a jejich kontexty vzájemně porovnávat a získávat z nich další znalosti. Znalostní báze BeEP obsahuje především články týkající se flexibilního uspořádání pracovní doby a nových způsobů práce.

Příkladem toho, kdy se báze znalostí hodí, je situace, kdy firma chce zavádět správu znalost či teleworking, ale neví, jak na to. Manažeři mají určitou představu, ale potřebují získat informace týkající se jiné firmy s podobným profilem. Manažer si tak může pro vyhledávání zadat například stupeň sdílení znalostí v organizaci, demografické údaje apod. a na jejich základě získat relevantní informace. Kvalitní báze znalostí umožňuje získat i údaje o tom, co se firma z celého procesu naučila.

**Datum vydání:** VII/2002
Zdroj: Knowledgeboard.com - americký portál věnovaný tématu správy znalostí
Zobrazit přehled článků ze zdroje Knowledgeboard.com