Automatizace v obchodním světě

Revoluce automatizace v obchodním světě pokračuje ve směru outsourcingu obchodních procedur. S automatizací se již také můžeme setkat ve světě IT. Průzkum, provedený během tohoto měsíce, zaměřený na inteligenci technologií, ukazuje vzrůstající použití automatizačních systémů pro obchodní analýzy, zpracování zákaznických a konkurenčních dat.

V minulosti osvědčené metody se tedy pomocí nové technologie stávají efektivnější. Více než 80 % respondentů průzkumu tvrdí, že automatické systémy jsou schopné doručit měřitelné a smysluplné výsledky. Je ale třeba zkušeností a jistého úsilí k začlenění těchto systémů do ostatních ve firmě a zautomatizovat vytváření a distribuci použitelných informací, generovaných těmito systémy.

Cílem automatizace v obchodním světě je zrychlení procesů, následný nárůst produktivity a snížení nákladů. To není samozřejmě jen o technologii, ale i o managementu.

-av-
Zdroj: CIO Insight - web pro vedoucí pracovníky - aktuální články, případové studie.
Zobrazit přehled článků ze zdroje CIO Insight