Automatizace správy dokumentů: Význam a postup realizace

Podle nedávno vypracované studie společnosti Microsoft ušetří automatizovaná správa dokumentů více než 90 procent nákladů, které organizace vynaloží na jejich uchovávání na papíře. Státní instituce USA zavazuje k zavádění elektronických dokumentů zvláštní zákon (GEPA).

Společnost **Cardiff** vyvinula webovou platformu **Liquid Office**, která pro účely správy dokumentů využívá program **Adobe Acrobat**. Celý proces automatizace sestává z pěti fází:
- převedení papírových formulářů do elektronické podoby,
- úprava formulářů tak, aby je bylo možné vyplňovat,
- napojení dokumentů na databázi,
- vytvoření funkcí předkládání, rozesílání a schvalování a
- vytvoření funkce pro digitální podpis (i vícenásobný).

Platforma **Liquid Office** vytváří univerzální vstup pro všechny obchodní aplikace.

**Datum vydání: IX/2001**
Zdroj: Destination CRM - americký sever věnovaný CRM a KM
Zobrazit přehled článků ze zdroje Destination CRM