Ať už skrýváte cokoli, zaměstnanci to stejně objeví

V současné době volně dostupných informací by se manažeři neměli snažit svým zaměstnancům zatajovat klíčové údaje, ale namísto toho usilovat o zachování vlastní dobré pověsti. Přesvědčit se o tom mohl například Donald J. Carty, výkonný ředitel jedné z dceřinných společností **American Airlines**, který se domníval, že způsob rozdávání bonusů kolegům je jeho výsadním právem a nikomu kromě zúčastněných manažerů do toho nic není. Měl sice výsadní právo a rozdával pode svých slov bonusy v rámci norem svého průmyslového odvětví, dopustil se však základní chyby – zatajil důležité informace zaměstnancům a odborům. Stálo jej to důvěru společnosti i ztrátu postu výkonného ředitele.

Zaměstnanci dokáží pochopit, že v těžké doby si žádají těžká rozhodnutí. U svých nadřízených však v takových dobách hledají podporu a možnost důvěřovat jim. Typickým příkladem může být snižování stavů, o němž se na půdě společností dosud hojně mlčí, dokud to jde. Praxe ale ukazuje, že i o snižování stavů mohou být zaměstnanci informování svými nadřízenými při osobních schůzkách nebo prostřednictvím e-mailu. Zaměstnanci se pak se skutečností lépe vyrovnají a hlavně si zachovají úctu a důvěru k zaměstnavateli a jeho managementu. Ztracená důvěra zaměstnanců se získává zpět velmi obtížně.

**Datum vydání:** VI/2003
Zdroj: Intelligent Enterprise - strategické podnikání, informace a IT
Zobrazit přehled článků ze zdroje Intelligent Enterprise