Asie má ideální možnost pokročit v řešení genderové nerovnosti pracujících

Asijské země mají nyní příležitost řešit genderovou nerovnost na svých pracovních trzích, a podpořit tak udržitelné zotavení globální ekonomiky. Vyplývá to ze studie Mezinárodní organizace práce (ILO) Asijské rozvojové banky (ADB) s názvem Women and Labour Markets in Asia: Rebalancing for Gender Equality.

Studie poukazuje na to, že na asijských trzích práce pro ženy je zásadním problémem nízká kvalita pracovních nabídek – větším než nezaměstnanost. Nezaměstnanost se týká hlavně mladých žen. Obecně zde ženy stále čelí nálepce „vyplňující“ pracovní síly a druhořadých výdělečně činných osob za muži. Navrhuje proto větší podporu samostatného podnikání mezi ženami, pomoc ženám k větší produktivitě při práci v zemědělství, omezovat přílišnou závislost Asie na neformálním sektoru a prosazovat rovnost pohlaví ve vystupování a rozhodování.

Viceprezidentka ABD pro znalostní management a udržitelný rozvoj Ursula Schaefer-Preussová uvedla, že Asijská rozvojová banka chce jít pozitivním příkladem z otázce genderové rovnosti pro celý region. Ve studii vidí důležité upozornění na negativní dopady diskriminace na trhu práce a výzvu směrem k vládám a společnostem ve smyslu zlepšování kvality pracovních možností pro ženy.

Asijská rozvojová banka se sídlem v Manile usiluje o snižování chudoby v Asii a Pacifiku prostřednictvím podpory ekonomického růstu, evnironmentálně udržitelného rozvoje a regionální integrace. Vznikla v roce 1966 a je vlastněna 67 členskými státy, z nichž 48 pochází z regionu Asie a Pacifiku.

-kk-

Zdroj: International Labour Organization - portál Mezinárodní organizace práce (ILO).
Zobrazit přehled článků ze zdroje International Labour Organization