Aplikace čtyř nejdůležitějších zásad správy znalostí

V novém obchodním prostředí patří mezi nejvíce ceněné schopnosti předvídavost, výkonnost, inovace a adaptace. Naopak již neplatí tradiční důraz na schopnost optimalizace. Velmi důležité je naopak efektivní vedení správy znalostí.

Jednou z velmi kvalitních teorií prověřených praxí je Architektura podnikového inženýrství vyvinutá týmem Dr. Michaela Stankoskyho z Institutu správy znalostí univerzity George Washingtona.

Čtyři základní pilíře této teorie tvoří vedení, organizace, technologie a podpora celopodnikové správy znalostí. Aby bylo možné dosáhnout alespoň základní úrovně správy znalostí, je třeba věnovat pozornost všem čtyřem oblastem. Článek se zabývá jejich specifikací a také tím, jakou roli při jejich zavádění hrají technologie, organizační otázky a metody vzdělávání zaměstnanců.
Zdroj: KM World On-Line - internetový magazín o problematice správy znalostí
Zobrazit přehled článků ze zdroje KM World On-Line