Analýza: Firmy nedokáží reagovat na vývoj trhu práce

Česká ekonomika v posledních letech roste a situace na trhu práce se výrazně zlepšuje. Nezaměstnanost je na historických minimech, zaměstnanost na maximech.

Sílí hlasy zaměstnavatelů, kterým chybí zaměstnanci. Nedostatek pracovníků začíná brzdit další růst zejména tuzemského průmyslu.

Volná pracovní místa přesto zůstanou i nadále volná. Vyplývá to z analýzy nabídky pracovních míst na úřadech práce v uplynulých osmi měsících, kterou provedli analytici ČSOB.

Zatímco nabídka volných míst se permanentně rozšiřuje, atraktivita pracovních míst se až na výjimky nezvyšuje. Nabízené mzdy jsou velmi často blízko minima. Firmy tak často nedokáží pružně reagovat na situaci na trhu práce,“ říká Petr Dufek, analytik ČSOB.

Místa přibývají, ale zůstávají neobsazena

Analýza potvrdila, že počty nabízených míst se stále zvyšují. Na konci června dosáhly hranice 183 tisíc, což je nejvyšší hodnota od roku 2001. Největší vliv na to měl ekonomický růst.

Dalším zjištěním analýzy bylo, že struktura nabízené práce se příliš nemění a třetina míst (resp. inzerátů) zůstává neobsazena i po půl roce.

Z analýzy dále vyplynulo, že mezi jednotlivými regiony ČR existuje vysoká míra souladu co do hledaných pozic a současně i výrazné rozdíly, pokud jde o nabízené mzdy na stejné pracovní pozice.

I nadále přetrvávají výrazné regionální rozdíly u jednotlivých nejvíce poptávaných dělnických profesí. Tyto rozdíly ovšem po většinou nejsou tak významné, aby motivovaly k migraci zaměstnanců v rámci České republiky,“ uvedl Petr Báča, analytik ČSOB.

Hlavní zjištění analýzy

  • Nabídka volných míst se permanentně rozšiřuje, zatímco nezaměstnanost klesá na historická minima.
  • Atraktivita nabízených pracovních míst až na výjimky nemění. Nabízené mzdy zůstávají velmi často blízko minimální mzdy. Firmy tak obecně nedokáží pružně reagovat na situaci na trhu práce.
  • I nadále přetrvávají výrazné regionální rozdíly u jednotlivých nejvíce poptávaných dělnických profesí.
  • Mzdy nabízené u pomocných dělnických profesí silně zaostávají v Praze, což lze zdůvodnit i vyšší koncentrací zahraničních dělníků.
  • Zatímco v Praze vedou v rámci desítky nejžádanějších profesí z hlediska mezd IT pracovníci, ve většině ostatních krajů jsou to řidiči.
  • Kvalifikovaná práce nezaručuje vyšší mzdu než práce pomocná. Minimálně ve třinácti okresech jsou nabídky pro pomocné dělníky výhodnější než pro ty ostatní.