Aktualizovat, nebo neaktualizovat?

Každá firma někdy zvažuje, zda nepřejít na aktuálnější informační systém. Dozvídá se o tom, co umí nejnovější aplikace a přemýšlí, zda by to pro ni nebylo výhodné, i když dosavadní systém funguje dobře. Důležité je vždy zhodnotit funkce nového systému a přesvědčit se, zda mají vyčíslitelné výhody.

- Bude mít nový systém nižší celkové náklady na vlastnictví (CTO)? Nejnovější verze bývají jednodušší z hlediska údržby, dají se lépe řídit, fungují rychleji a vyžadují méně hardwaru. Mohou ale být jinak licencovány, mít za sebou menší technickou podporu a vyšší administrativní náklady.

- Bude nový systém zajišťovat ustálené obchodní procesy? Nejnovější systémy by měly pomáhat ustálit a zautomatizovat doplňkové obchodní procesy nebo sdílet data za účelem optimalizace procesů.

- Zajistí nový systém lepší úroveň využitelnosti a služeb? Měl by pomoci ušetřit čas a zvýšit produktivitu práce.

- Bude nový systém rychlejší? Měl by umožnit dělat více věcí s menším počtem zdrojů, tj. rychleji.

-kk-

Zdroj: SearchCIO.com - Novinky, trendy a odborné rady pro IT manažery a pracovníky.
Zobrazit přehled článků ze zdroje SearchCIO.com